PensioenIQ, meesters in pensioen!

Pensioenwereld enorm in ontwikkeling

Iedereen kent de commotie over de financiële problemen bij Pensioenfondsen. De beperking van de pensioenopbouw en de verplichting tot langer werken zijn aan de orde van dag. Moeten jonge werknemers hiervoor opdraaien? De solidariteitsgedachte staat ter discussie. De laatste jaren is er nog een probleem in beeld gekomen. Deelname aan een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) is verplicht voor werknemers werkzaam in bedrijfstakken met een Bedrijfstakpensioenfonds. In het verleden is er te weinig aandacht geweest voor deze verplichtstellingen. Consequenties van verkeerd onderbrengen zijn rigoreus.

Risico's verplichtstelling Bedrijfstakpensioenfonds

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM)* bleek dat veel pensioenregelingen die door bedrijven bij een verzekeraar zijn ondergebracht mogelijk onder een verplichtstelling vallen. Het recht voor werknemers en de plicht voor de werkgever tot premiebetaling ontstaat met terugwerkende kracht tot de bekendmaking van het verplichtstellingsbesluit of tot de onderneming werkzaamheden gaat verrichten die onder het verplichtstellingsbesluit vallen. Bij wet zijn er vergaande invorderingsmogelijkheden voor de bedrijfspensioenfondsen geregeld. Claims voor bedrijven kunnen de vermogenspositie gigantisch ondermijnen.

Schakel een Gecertificeerd Werkingssfeeronderzoeker in

De mogelijke verplichtstelling behelst een complex onderzoeksterrein waar wet- en regelgeving zeer nauwgezet is. PensioenIQ is Gecertificeerd Werkingssfeeronderzoeker. Wij ondersteunen in het voortraject van de pensioenadvisering, met gedegen onderzoek, begeleiding en uitvoering van verzekerde pensioenregelingen. Daarnaast doet PensioenIQ onderzoek op al lopende regelingen met betrekking tot mogelijke verplichtstellingen die in het verleden over het hoofd zijn gezien. We hebben een gedegen kennis en ervaring om ondernemingen te begeleiden in het alsnog aansluiten bij een Bedrijfspensioenfonds.

Mocht u geconfronteerd worden met een aanschrijving vanuit een Bedrijfstakpensioenfonds waarin men een verplichtstelling vaststelt, neem dan contact op met PensioenIQ. Wij zorgen voor een volledige ondersteuning en juridische begeleiding van de betreffende ondernemingen.