Bedrijfstakpensioenfonds Aansluitingsverplichting - onderzoek voor accountants

Voorkom pensioenschadeclaims in jaarrekeningen

Als accountants overziet u de financiële situatie bij uw klanten. Bent u zeker van uw zaak als het gaat om de verplichtstelling met betrekking tot  Bedrijfstakpensioenfondsen? Het niet onderkennen van een verplichtstelling heeft enorme financiële gevolgen voor de betrokken ondernemingen. Als accountant heeft u ook in deze een vergaande zorgplicht. Gevolgen dienen te blijken uit de jaarrekening, met name bij controle-opdrachten en de loonverwerking.

Werkingssfeeronderzoek in samenspraak met uw klant

Schakel deskundige pensioenjuristen in van PensioenIQ en voorkom claims. Zorg ervoor dat te allen tijde helderheid is over de aansluitverplichting bij een Bedrijfstakpensioenfonds. Een werkingssfeeronderzoek bij uw klant geeft zekerheid dat  pensioenen op de juiste manier zijn geregeld. Bespreek met uw klant de situatie en nodig PensioenIQ vrijblijvend uit om het onderwerp toe te lichten.