Bedrijfstakpensioenfonds Werkingssfeeronderzoek voor pensioenadviseurs

Dynamiek van het huidige pensioenstelsel

Als pensioenadviseur bent u goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het huidige pensioenstelsel. U bent druk bezig met het  aanpassen van alle contracten aan de veranderde regelgeving. U weet dat de verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds een heet hangijzer is. Dit stuk van de pensioenadvisering is meteen het meest ingewikkeld, omdat er veel kennis nodig is van alle bedrijfstakpensioenfondsen. U kent de gevolgen van een foutief advies voor u en uw klant in deze advisering. Zorg dat u risico's goed in beeld krijgt.

Werkingssfeeronderzoek als onderdeel van uw pensioenadviestraject

Pensioenjuristen van PensioenIQ zijn gecertificeerd werkingssfeeronderzoekers. Wij ondersteunen u om risico’s te beperken en beheersbaar te maken. Onderzoek, vastgelegd in een helder rapport, kunt u gebruiken als onderdeel van uw adviesonderbouwing. Hou uw pensioenadviesproces tegen het licht en kies voor begeleiding, ondersteuning en uitvoering door PensioenIQ. Neem contact op en informeer uzelf vrijblijvend.