Verplichte deelname BPF, onderzoek voor verzekeraars

Toetsingsplicht verplichtstelling bedrijfstakpensioenfonds

Als verzekeraar heeft u de problematiek rondom pensioenregelingen goed in beeld. Uw aangesloten pensioenadviseurs zijn op de hoogte van de mogelijke verplichting van aansluiting bij Bedrijfstakpensioenfondsen. U weet ook dat dit begintraject in pensioenadvisering meteen het meest gecompliceerd is. Als verzekeraar heeft u een zekere toetsingsplicht met betrekking tot een mogelijke verplichtstelling bij een Bedrijfspensioenfonds. Verder heeft u op contracten die u in eigen beheer heeft ook de zorgplicht dat deze contracten op juiste wijze worden uitgevoerd. Als verzekeraar heeft u op deze contracten de verplichting om na te gaan of de betreffende ondernemingen mogelijk onder een verplichtstelling vallen.

Kennis aanvullen en ondersteuning in uw pensioenadviestraject

Merkt u dat u kennis tekort komt in uw bedrijfsproces, schakel dan pensioenjuristen van PensioenIQ in. Als gecertificeerd werkingssfeeronderzoeker adviseert en begeleidt PensioenIQ verzekeraars met betrekking tot deze problematiek. Richt uw adviestraject zo in dat er zekerheid is over mogelijke verplichtstelling aan het bedrijfstakpensioenfonds. Laat u  bijpraten door PensioenIQ.